Xetet.vn » Archive Category: "Xe tết các năm » Giáp Ngọ 2014 » "

Category: Giáp Ngọ 2014

Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014

Chương trình xe tết 2014 – Giáp Ngọ đã thành công rực rỡ với dàn xe “khủng” thuộc loại đời mới nhất Hà Nội hiện nay. Cộng tác viên điểu hành xe nhiệt tình, khách hàng vui vẻ, xe xuất phát đúng giờ, đúng điểm là những hình ảnh mà mọi người đều nhận thấy. Dưới đây là một  số hình ảnh được PV Xetet.vn ghi nhanh lại!

 

Xe tet sang 20 thuy loi xay dung 01 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 59 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 58 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 57 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 56 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 55 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 54 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 53 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 52 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 51 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 50 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 49 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 48 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 47 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 46 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 45 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 44 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 43 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 42 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 41 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 40 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 39 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 38 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 37 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 36 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 35 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 34 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 33 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 32 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 31 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 30 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 29 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 28 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 27 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 26 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 25 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 24 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 23 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 22 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 21 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 20 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 19 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 18 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 17 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 16 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 15 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 14 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 13 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 12 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 11 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 10 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 9 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 8 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 7 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 6 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 5 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 4 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 3 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 2 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 xe tet dong huong 2014 1 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 20xd6 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 20xd5 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 20xd4 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 20xd3 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 20xd2 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014 20xd1 Hình ảnh một số chuyến xe chương trình xe tết Giáp Ngọ 2014

Liên hoan – Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014

Nhân dịp đầu xuân năm mới, BTC chương trình xe tết 2014 tổ chức chương trình gặp mặt đầu năm kết hợp liên hoan tổng kết và rút kinh nghiệm.
Thành phần tham gia: BTC,CTV, CTV của CTV, người yêu của CTV…
Địa điểm: Lẩu vịt Hoàn Tươi (Trần Đại Nghĩa kéo dài, cách ngã tư Đại La – Trần Đại Nghĩa 200m)
Thời gian: Bắt đầu từ 18h00 ngày 15/2/2014
Kinh phí đóng góp: 0 vnđ

 

Sau đây là một số hình ảnh do nhóm PV Xetet.vn ghi lại!

Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 1 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 2 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 3 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 4 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 5 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 6 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 7 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 8 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 9 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 10 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 11 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 12 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 13 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 14 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 15 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 16 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 17 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 18 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 19 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 20 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 21 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 22 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 23 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 24 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 25 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 26 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 27 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 28 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 29 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 30 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 31 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014 Lien hoan tong ket xe tet giap ngo 2014 32 Liên hoan  Tổng kết chương trình Xe tết Giáp Ngọ 2014

Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Các chuyến xe đầu tiên của chương trình Xe tết phục vụ đồng hương Miền Trung đã bắt đầu khởi bánh vào sáng và tối ngày hôm qua, 18/12/2013 ÂL. Tổng cộng ngày hôm qua đã có 5 chuyến xe được xuất phát, 2 chuyến buổi sáng 1 ở trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại – Ba La – Hà Đông và 1 ở ĐH Chu Văn An – TP Hưng Yên; 3 chuyến buổi tối ở ĐH Xây Dựng, ĐH Quốc Gia và ĐH Thủy Lợi + Bưu Chính. Sau đây là một số hình ảnh BTC đã ghi lại được trong quá trình điều hành xe.

 

Xe tet toi 18 thuy loi buu chinh 01 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Xe đón ĐH Thủy Lợi và Bưu Chính – Univeres Xpress – nội thất cực kỳ sang trọng

Xe tet toi 18 thuy loi buu chinh 03 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Xe tet toi 18 thuy loi buu chinh 02 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

BTC tranh thủ tạo dáng cùng gấu trước khi khách đến!

 

Xe tet toi 18 thuy loi buu chinh 05 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Xe tet toi 18 thuy loi buu chinh 04 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Mỗi người một ghế cực kỳ thoải mái – không phải như đi giường nằm 2 người một giường

Xe tet toi 18 Quoc gia 02 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Xe đón tại ĐH Quốc Gia – Cũng là một dòng xe đẳng cấp chuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài- Universer Luxury

 

 

Xe tet toi 18 Quoc gia 05 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Xe tet toi 18 Quoc gia 01 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18

Quá trình soát vé và xếp khách

 

Xe tet toi 18 Quoc gia 07 Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18Luôn luôn là một người một ghế – rất thoải mái và an toàn

1546198 512545492194283 60176891 n Một số hình ảnh các chuyến xe xuất phát ngày 18Xe xuất phát tại ĐH Xây Dựng – chụp bằng điện thoại nên hơi mờ nhưng cũng là 1 con Universer đời mới cực chất

Hiện tại đến thời điểm này chúng tôi vẫn tiếp tục bán vé các ngày 20,21,22,23,26,27,28. Mỗi ngày đều có chuyến sáng và chuyến tối. Riêng ngày 23/12 còn có chuyến 14h và 17h. Hãy nhanh tay để sở hữu những chiếc vé cuối cùng đảm bảo cho bạn một hành trình về quê ăn tết an toàn vui vẻ!

Chương trình xe ra tết phục vụ sinh viên Nghệ An – Hà Tĩnh

Xe tet toi 18 thuy loi buu chinh 04 Chương trình xe ra tết phục vụ sinh viên Nghệ An  Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG HƯƠNG SINH VIÊN NGHỆ AN – HÀ TĨNH KHU VỰC HÀ NỘI

DIỄN ĐÀN HATINHONLINE.COM – http://hatinhonline.com

 

THÔNG BÁO

V/v “TỔ CHỨC XE RA TẾT PHỤC VỤ ĐỒNG HƯƠNG MIỀN TRUNG NĂM GIÁP NGỌ 2014”

I. NỘI DUNG

Để phục vụ đồng hương hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh có thể yên tâm về vấn đề tàu xe sau tết, chúng tôi sẽ triển khai chương trình xe ra tết dựa trên nhu cầu thực tế của các bạn. Do chưa nắm được nhu cầu của mọi người nên hiện tại chúng tôi sẽ cho đăng ký vé trực tuyến . Sau khi nắm được sơ bộ nhu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ thông báo chính xác giờ đón, điểm đón, điểm trả và tiến hành xuất vé, vì mỗi ngày chúng tôi chỉ tổ chức 1 xe tại 1 địa điểm nên sẽ ưu tiên những người đăng ký trước.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – GIÁ VÉ

Thời gian – địa điểm đón khách và trả khách dưới đây là dự kiến. Chúng tôi sẽ chốt chính xác trước khi ừ xuất vé và sẽ thông báo cho mọi người.
Thời gian xuất phát (dự kiến): Buổi tối: Từ 21h00 đến 23h00 ( Tùy địa điểm) – Buổi sáng: Từ 9h00 đến 11h00 (Tùy địa điểm). Các ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Giêng ( Tức ngày 7/2-9/2/2014 (DL))
Địa điểm xuất phát (dự kiến): Thạch Châu (Hà Tĩnh) – TP Hà Tĩnh  – Can Lộc – Hồng Lĩnh – TP Vinh – Diễn Châu ( Ngã 3 Diễn Châu, Cầu Lồi, Yên Lý) – Quỳnh Lưu (Cầu Giát, Hoàng Mai) – Tân Kỳ

Địa điểm trả khách: ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia

Giá vé:
Hà Tĩnh: 300k
TP Vinh: 280k
Tân Kỳ: 280k
Diễn Châu: 250k
Quỳnh Lưu: 240k

III. HÌNH THỨC ĐẶT VÉ:

Mọi người đăng ký nhu cầu tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1natoDHf53rYJ56jXR6VdAieyrDM2tL77pDDVfMu_Ds0/viewform
dang ky Chương trình xe ra tết phục vụ sinh viên Nghệ An  Hà Tĩnh

Sau khi chốt xong BTC sẽ xuất vé thông qua các CTV ở các Huyện. Đăng ký ở đây chỉ mang tính chất khảo sát, chỉ chắc chắn khi bạn đã lấy vé vì có nhiều điểm không khả thi chúng tôi sẽ không tổ chức.

(Hệ thống đăng ký bị lỗi nên những đăng ký trước ngày 4/2/2014 chúng tôi không nhận được, rất mong các bạn thông cảm vì sự cô này và đăng ký lại ở đường link trên)
IV. CAM KẾT VÀ QUY ĐỊNH:

• Loại xe: Xe du lịch 45 chỗ – Huyndai Space, Universe đời mới. Máy lạnh, ti vi đầy đủ. Ghế to, thành cao có chế độ bật ngửa 65 độ tương đương giường nằm.
• Xe không bắt khách dọc đường, mỗi người ngồi một ghế (44 khách/1 xe).
• Xe xuất phát đúng giờ, đúng địa điểm
• Không nhận xe máy, hàng hóa cồng kềnh.
• Điều kiện đổi vé: Phải đổi trước ngày xuất phát 05 ngày.
• Hủy vé: Trước ngày xuất phát 05 ngày phạt 20%. Trước ngày xuất phát 3-5 ngày hủy vé phạt 50%. Trước ngày xuất phát 2 ngày không được phép hủy vé.

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BTC

LÊ TRUNG

200 vé xe hỗ trợ sinh viên Miền Trung về quê ăn tết Giáp Ngọ 2014

xe tet 3 copy 200 vé xe hỗ trợ sinh viên Miền Trung về quê ăn tết Giáp Ngọ 2014

Niềm vui của sinh viên khi được hỗ trợ vé về quê ăn tết

Hiện tại đã có giá vé chính thức dịp tết Giáp Ngọ tại bến xe Nước Ngầm về các tuyến Nghệ An và Hà Tĩnh. Giá vé tuyến Hà Nội – Nghệ An là 300.000 vnđ/người và tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh là 320.000 vnđ/người. Đây thực sự là một nỗi lo của đông đảo sinh viên Miền Trung đặc biệt sinh viên hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh, hai tỉnh vừa qua đã chịu thiệt hại rất nhiều do thiên tai, bão lũ. Nắm bắt được tình hình và nhu cầu thực tế của sinh viên hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh. Diễn đàn Hà Tĩnh Online phối hợp với Xetet.vn tài trợ 200 suất về quê dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với giá rẻ hơn 55% so với giá vé ở bến. Như vậy các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bây giờ về Nghệ An chỉ với giá 130k/vé và về Hà Tĩnh với giá 150k/vé. 

Chương trình cụ thể như sau:

Đón tại 4 địa điểm sau: Cổng ĐH Quốc Gia – Cổng ĐH Thủy Lợi – Cổng HV Bưu Chính Viễn Thông và Cổng sau ĐH Xây Dựng.

Thời gian: 6h sáng và 21h đêm các ngày từ 18/12 đến 24/12 (ÂL) , riêng ngày 18/12 và 19/12 xe chỉ đón buổi tối.

Xe trả khách dọc quốc Lộ 1A.

Lấy vé trực tiếp tại địa chỉ văn phòng Xetet.vn : Số 23 Ngõ 195 – Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội. 

(Khi đi các bạn mang theo thẻ sinh viên, CMND và  giấy xác nhận hộ nghèo)

Thời gian lấy vé: Từ ngày 25/12/2013 đến hết ngày 05/01/2014. Buổi sáng từ 8h-11h30. Buổi chiều từ 2h30 – 6h00.

Liên hệ BTC: 0462696622 – 0972131287

Những bạn không thuộc diện hoàn cảnh khó khăn cũng có thể tham gia chương trình với một mức giá vé cao hơn một tý, xem thông tin chi tiết chương trình tại đây:  http://xetet.vn/chuong-trinh-xe-tet-phuc-vu-dong-huong-mien-trung-nam-giap-ngo-2014/

Những bạn đọc được thông tin này share thông tin lên tường để các bạn cùng nắm bắt được chương trình nhé. Số lượng chỉ có 200 vé thôi.

Kinh nghiệm đặt vé xe tết năm Giáp Ngọ 2014

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp tết đến xuân về là người người lại nô nức chuẩn bị cho công việc trở về nhà đoàn tụ cùng người thân. Tuy nhiên cùng với đó là những vấn đề phức tạp phát sinh mà một trong những vấn đề nan giải ấy là chuyện tìm một tấm vé xe nhanh, giá cả hợp lý mà vẫn đảm bảo đầy đủ những dịch vụ một cách tốt nhất.

ĐẶT VÉ TRƯỚC ÍT NHẤT 1 THÁNG

Đây là phương pháp phổ biến nhất mà nhiều người lựa chọn. Hầu hết các nhà xe sẽ tổ chức bán vé Tết sớm hơn từ 2-3 tháng. Trong dịp này hành khách hãy nhanh chóng lựa chọn cho mình một tấm vé phù hợp nếu không sau đó giá vé sẽ tăng dần. Cách thức đặt vé cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần một cuộc gọi đến để đặt vé, hoặc trực tiếp tới mua trước và chuẩn bị sẵn sang mọi thứ cho ngày trở về.

thue xe tet 1 Kinh nghiệm đặt vé xe tết năm Giáp Ngọ 2014

ĐI CÙNG NHÓM

Đi cùng nhóm sẽ thuận tiện hơn so với việc bạn một mình tìm xe. Việc một nhóm cùng đi sẽ được ưu tiên trong chuyện tìm vé, trong hành trình có thể giúp đỡ lẫn nhau, việc quản lý đồ dùng, hành trang cũng sẽ thuận tiện.

thue xe tet 3 Kinh nghiệm đặt vé xe tết năm Giáp Ngọ 2014

CHỖ NGỒI TRÊN XE

Vị trí ngồi của bạn trên xe cũng là một vấn đề quan trọng. Nếu bạn là người dễ bị say xe, chóng mặt thì tốt nhất nên chọn cho mình những ghế ở giữa, bởi như vậy sẽ tránh được tác động của xe khi đường xóc hay những khúc cua.

CHỌN NHÀ CUNG CẤP UY TÍN

Việc lựa ra cho mình một hãng xe uy tín cho chuyến hành trình dài cũng là một chuyện quan trọng. Trong dịp Tết sẽ có hàng trăm nhà xe đua nhau phục vụ, nhưng bạn hãy chọn những nhà xe chất lượng nhất. Đó là những công ty, hãng xe đã có thương hiệu để có những dịch vụ tốt và quan trọng hơn là an toàn cho chính bạn.

thue xe tet 4 Kinh nghiệm đặt vé xe tết năm Giáp Ngọ 2014

Hà Tĩnh Online suốt 4 năm nay là đơn vị tổ chức chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền Trung từ Hà Nội về Hà Tĩnh – Nghệ An uy tín và chuyên nghiệp nhất. Với khoảng 100 đầu xe 45 chỗ, Hà Tĩnh Online cam kết phục vụ 4500 khách hàng là sinh viên và người đi làm về quê ăn tết Giáp Ngọ 2014 một cách an toàn và tiết kiệm. Hãy liên hệ chúng tôi để tìm cho mình những chuyến xe an toàn nhất. Thời điểm bạn chưa cần phải có lịch chính xác vẫn có thể đặt vé bình thường. Thông tin chi tiết và đặt vé trực tuyến tại đây: http://forum.hatinhonline.com/topic/58976-chuong-trinh-xe-tet-phuc-vu-dong-huong-mien-trung-nam-giap-ngo-2014/ hoặc http://xetet.vn/dat-ve-xe-tet-2014-chua-can-chot-lich-giao-ve-mien-phi/

Hiện tại có rất nhiều đơn vị cũng đứng ra tổ chức, thậm chí có đơn vị giả mạo chúng tôi bán giá vé rẻ hơn 10-20k/vé. Tránh tình trạng mua nhầm vé của những đơn vị lừa đảo, không uy tín dẫn đến tiền mất tật mang chúng tôi khuyến cáo các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi mua vé, đừng vì cái lợi trước mắt được rẻ 10-20k hay vì người quen bán mà để rồi hôm về nhẹ thì chờ 5-6 tiếng, đổi sang xe chất lượng thấp; nặng thì bị hủy vé bùng tiền. Năm ngoái chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bị lừa rất đau lòng, thậm chí cả Hội sinh viên và Đoàn Trường cũng bị lừa. Lời cuối, chúng tôi xin chúc các bạn tìm được cho mình một đơn vị uy tín và về quê ăn tết vui vẻ an toàn.

 

Đưa đón công nhân về quê ăn tết – một nghĩa cử cao đẹp

Những ngày giáp tết, nhu cầu đi lại tăng vọt, nhiều nhà xe đường dài luôn tìm cách chèn ép hành khách, tăng giá vé gấp 2-3 lần ngày thường, nhồi nhét người vô tội vạ. Đối với những bạn trẻ là công nhân, công việc chiếm hết quỹ thời gian trong ngày của họ nên thường thì họ không có đặt được vé xe sớm. Kì nghỉ của công nhân lại rơi vào những ngày cận tết, trong khi đó vé xe trong những ngày này cực kì khan hiếm. Điều này gây nên khó khăn rất lớn cho công nhân trong việc đặt vé xe về quê ăn tết.

xe dua cong nhan ve que tet 2014 Đưa đón công nhân về quê ăn tết  một nghĩa cử cao đẹp

Xét thấy nhu cầu đó, hàng năm, nhiều công ty đã phối hợp với Liên đoàn Lao Động tổ chức nhiều đợt đưa đón công nhân viên về quê tết. Năm ngoái, đã có hơn 15.000 lao động đã có cơ hội về quê ăn tết 2013 miễn phí. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện sự chăm lo, quan tâm của các cấp đối với đời sống công nhân lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN TẠI TICTOUR

TIC Tour là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe du lịch tại Tp.Hà Nội. Với mạng lưới rộng khắp, xe chất lượng cao, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng đến dịch vụ thuê xe từ 4 – 55 chỗ.

Ngoài dịch vụ chất lượng, giá cả là một trong những yếu tố quan trọng khi quý khách thuê xe du lịch tại Tic Tour. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm luôn tư vấn cho khách hàng dòng xe và loại xe với số chỗ phù hợp để tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo một hành trình thoải mái.

Hàng năm, TIC Tour đều triển khai dịch vụ cho thuê xe về quê ăn Tết. Để đảm bảo thuận lợi cho công nhân về quê ăn tết vui vẻ và quay trở lại làm việc đúng lịch trong dịp tết Nguyên Đán 2014, Tic Tour đã có kế hoạch từ rất sớm, tập trung và bố trí để đáp ứng nhu cầu đi lại của công nhân.

Qua nhiều năm tổ chức, những khách hàng là các công ty lớn đều an tâm sử dụng dịch vụ tại Tic Tour vì :

 • Giá cả hợp lí, có nhiều ưu đãi nếu quý khách đăng kí sớm và với số lượng lớn.
 • Hệ thống xe chất lượng cao đầy đủ tiện nghi: máy lạnh, ghế bật, tivi,…
 • Phục vụ chu đáo: khăn lạnh, thuốc y tế,..
 • Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.
 • Có một điều hành theo xe để hỗ trợ hành khách khi cần.
 • Tài xế phục vụ ân cần chu đáo.
 • Xuất hóa đơn cho các công ty theo yêu cầu

Đến với TIC Tour quý khách không những hài lòng về chất lượng phục vụ của chúng tôi, mà còn nhận được nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

thue xe tet 3 Đưa đón công nhân về quê ăn tết  một nghĩa cử cao đẹp

Hãy liên hệ với TIC Tour để khởi đầu cho một hành trình thư giãn thoải mái và tiết kiệm nhất. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng phát triển và hoàn thiện các dịch vụ để phục vụ quý khách ngày một tốt hơn.

Qúy khách có nhu cầu thuê xe đưa công nhân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê ăn tết Giáp Ngọ 2014 xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội – TIC TOUR

07 Đinh Tiên Hoàng – Phường Hàng Bạc – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tel: (04) 62696622,    – Fax: (04) 62696622

 Hotline: 0945 87 2468

Cho thuê xe tết Giáp Ngọ 2014 chở sinh viên Miền Trung từ Hà Nội

Tết Nguyên Đán là dịp để những người thân trong gia đình, bạn bè sum họp nên ai ai cũng muốn được về quê sớm để chung vui cùng gia đình. Tuy nhiên để tìm được phương tiện đi lại dịp tết là vấn đề không hề đơn giản. Vào những ngày giáp tết, nhu cầu đi lại tăng cao, kéo theo đó là giá vé xe sẽ tăng từ 30 – 50%, thậm chí là 100% nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước tình trạng đó, nhiều tổ chức đồng hương đã tổ chức thuê xe trọn gói từ các công ty du lịch, những đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe tết,… để đưa đón đồng hương là sinh viên và người đi làm về quê sum họp với những người thân yêu. Điều này vừa giảm tải được lượng khách hàng ở bến, vừa thắt chặt được tình đồng hương, giúp mọi người về quê kịp thời gian đón tết.

Để thuê được xe tết phù hợp với nhu cầu, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý quý khách cần lưu ý một số vấn đề cơ bản sau:

–         Xác định nhu cầu cần thuê xe: số chỗ, dòng xe, …

–         Đăng kí thuê xe tết sớm để nhận được những ưu đãi

–         So sánh, đối chiếu mức giá  giữa các đại lý

–         Chọn đơn vị cho thuê xe tết uy tín

cho thue xe du lich chat luong 1 Cho thuê xe tết Giáp Ngọ 2014 chở sinh viên Miền Trung từ Hà Nội

Dịch vụ cho thuê xe tết Giáp Ngọ 2014 của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội

Kết hợp được với chiều đón khách trong miền Nam về quê ăn tết chúng tôi hiện tại đưa ra bảng giá cho thuê xe rất hợp lý dành cho các tổ chức đồng hương.

Bảng giá xe tết Giáp Ngọ 2014

Điểm đến Ngày đi Giá
Thanh Hóa 18/12->24/12 ÂL 5.000.000 vnđ
25/12 ->29/12 ÂL 7.000.000 vnđ
Nghệ An 18/12 ->24/12 ÂL 6.000.000 vnđ
25/12 ->29/12 ÂL 9.500.000 vnđ
Hà Tĩnh 18/12 ->24/12 ÂL 7.000.000 vnđ
25/12 ÂL ->29/12 ÂL 11.000.000 vnđ

I/ TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ

 • Loại xe: Xe 45 chỗ đời mới: Aero Space, Hi – Class, Daewoo…
 • Chất lượng xe: Tất cả các loại xe đều mới, đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, xe băng đôi, ghế bật, máy lạnh, tivi.
 • Bảo hiểm: Bảo hiểm hành khách ngồi trên xe theo quy định của Pháp luật tối đa. 20.000.000/khách.
 • Xe dừng chân tại các quán ăn phục vụ tốt, giá bình dân để phục vụ hành khách.
 • Tài xế chuyên chạy tour du lịch, phục vụ khách ân cần, lịch sự, lái xe an toàn.
 • Mỗi hành khách ngồi một ghế.
 • Tuyệt đối không bắt thêm khách dọc đường.
 • Y tế: các thuốc y tế thông thường trên xe.
 • Băng rôn treo đầu xe để quý khách tiện việc nhận diện đoàn khi dừng xe dọc đường.

II/    QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ

 • Giá vé trên áp dụng cho địa điểm đón khách tại nội thành TP HÀ NỘI và các huyện lân cận: ( trong bán kính 20 km tính từ trung tâm TP. HN).
 • Giá vé trên áp dụng cho 01 xe, chạy suốt hành trình, một lượt từ Hà Nội vào Miền Trung.
 • Giá giảm khi đăng ký số lượng nhiều từ 15 xe trở lên.
 • Giá vé trên áp dụng với giá dầu thời điểm hiện tại của Petrolimex (22.260 đồng/lít).
 • Sau khi ký Hợp Đồng Vận Chuyển giữa 02 bên, nếu giá dầu có điều chỉnh thì 2 bên thống nhất điều chỉnh tăng/giảm giá theo tỷ lệ tương ứng.
 • Bảng giá áp dụng cho các Hợp Đồng ký từ ngày 20/12/2013 –> 20/1/2014.

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).

III/ QUY ĐỊNH VỀ ĐÓN – TRẢ KHÁCH

 • Mỗi xe chỉ đón khách nhiều nhất tại 2 điểm.
 • Điểm đón khách do hai bên thống nhất, phải là những điểm đón thuận tiện và được phép dừng đỗ.
 • Xe sẽ dừng trả khách dọc đường, tại tỉnh lỵ các địa phương theo lộ trình các điểm dừng trả khách phải đúng quy định Nhà nước không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. (01 tỉnh  tối đa 03 điểm).
 • Tất cả những điểm đón, trả khách phải được 2 bên thống nhất trước lúc khởi hành 10 ngày.

IV/ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ

 • Mỗi hành khách được mang theo tối đa 20kg hành lý và 1 hành lý xách tay.
 • Không chấp nhận hành lý do nhiều người gộp lại thành một kiện lớn.
 • Không nhận vận chuyển  xe máyxe đạp và các hóa chất, hàng dễ vỡ, dễ gây cháy nổ, hàng cấm, súc vật… theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội

07 Đinh Tiên Hoàng – Phường Hàng Bạc – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tel: (04) 62696622,    – Fax: (04) 62696622

 Hotline: 0945 87 2468

Email:   mr.letrung38@gmail.com

Đặt vé xe tết 2014 chưa cần chốt lịch – giao vé miễn phí

ĐĂNG KÝ VÉ XE TRỰC TUYẾN – XETET.VN

099 Đặt vé xe tết 2014 chưa cần chốt lịch  giao vé miễn phí

Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

Banner xe tet 2014 facebook Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

HỘI ĐỒNG HƯƠNG SINH VIÊN NGHỆ AN – HÀ TĨNH KHU VỰC HÀ NỘI

DIỄN ĐÀN HATINHONLINE.COM – http://hatinhonline.com

 

THÔNG BÁO

V/v “TỔ CHỨC XE VỀ TẾT PHỤC VỤ ĐỒNG HƯƠNG MIỀN TRUNG NĂM GIÁP NGỌ 2014”

I. LỜI NGỎ

Bạn thân mến!

Trước tình trạng cứ mỗi dịp tết đến xuân về là những người con xa quê lại đau đầu vì vấn đề tàu xe, xe bến giá vé tuy rất cao nhưng cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu đi xe của đông đảo khách hàng. Chính vì vậy nên mấy năm nay xuất hiện khá nhiều tổ chức tự tổ chức các chương trình xe tết hỗ trợ khách hàng, điều này đã góp phần giúp giảm tải số lượng khách hàng về xe ở bến, giúp cho mọi người có thể về quê ăn tết an toàn với giá cả phải chăng.

4 300x225 Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

Chương trình xe tết cho sinh viên – đón tại cổng trường đại học

Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều đơn vị không uy tín, không có năng lực điều xe cũng đứng ra tổ chức, nhiều khách hàng không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua vé nên đã mua phải vé của các đơn vị này dẫn đến hệ quả là ngày về không có xe bị trả vé, xe đến muộn 5,6 tiếng, chất lượng xe không được như trong cam kết… Để giúp khách hàng có thể có những kiến thức tốt và lựa chọn những đơn vị uy tín, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn hoăc là ít nhất thì các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ đơn vị tổ chức trước khi mua vé, đừng vì người quen bán hay giá rẻ được 10,20 ngàn mà để rồi đến ngày về nhẹ thì bị chờ xe hàng tiếng đồng hồ, đổi sang xe 30 chỗ, nặng thì bị trả vé hủy xe, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp tiền mất tật mang của nhiều bạn, ví dụ điển hình là chương trình của hội đồng hương nghệ tĩnh trường ĐH B.* và trường ĐH N.*, ngay cả hội sinh viên đứng ra làm cũng không thể đảm bảo cho các bạn vì họ không có nhiều kinh nghiệm tổ chức như chúng tôi.

Hatinhonline.com sẽ đồng hành cùng Xetet.vn là đơn vị tổ chức chính chương trình “XE TẾT PHỤC VỤ ĐỒNG HƯƠNG MIỀN TRUNG NĂM GIÁP NGỌ 2014” giúp cho các bạn sinh viên và người xa quê có những sự lựa chọn chính xác nhất, tránh việc bị lừa đảo, mua phải vé của những đơn vị tổ chức không uy tín.

II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ: 

 

1. CHƯƠNG TRÌNH XE SINH VIÊN (Mỗi ngày 10 xe từ ngày 18/12 đến 25/12 Âm lịch)

Thời gian xuất phát: 6h00 và 21h các ngày từ 18/12 đến 25/12 Âm lịch

Địa điểm xuất phát: Cổng các trường CĐ-ĐH

– ĐH Quốc Gia              – Học viện Bưu Chính

– ĐH Thuỷ Lợi               – ĐH Xây Dựng

Giá vé:

– Diễn Châu: 170.000 VNĐ    – TP Hà Tĩnh: 190.000 VNĐ

– TP Vinh: 180.000 VNĐ         – Kỳ Anh: 200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT: GIẢM 10.000 VNĐ/VÉ DÀNH CHO SINH VIÊN KHI SHARE THÔNG TIN NÀY LÊN FACEBOOK

dang ky Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

2. CHƯƠNG TRÌNH XE ĐƯỜNG MÒN (Mỗi ngày 01 xe từ ngày 20/12 đến 24/12 Âm lịch)

Thời gian xuất phát: 6h00 các ngày từ 20/12 đến 24/12 Âm lịch

Địa điểm xuất phát: Cổng ĐH Thuỷ Lợi

Giá vé:

Hà Nội – Nghệ An: 180.000 VNĐ

Hà Nội – Hà Tĩnh: 200.000 VNĐ

dang ky Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

3. CHƯƠNG TRÌNH XE NGƯỜI ĐI LÀM (Mỗi ngày 01 xe từ ngày 26/12 đến 28/12 Âm lịch)

Thời gian xuất phát: 21h00 các ngày từ 26/12 đến 28/12 Âm lịch

Địa điểm xuất phát: Cổng ĐH Thuỷ Lợi

Giá vé:

Hà Nội – TP Vinh: 280.000 VNĐ

Hà Nội – TP Hà Tĩnh: 300.000 VNĐ

dang ky Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BTC (Mr.Trung: 0972.13.12.87)
II. HÌNH THỨC ĐẶT VÉ:

Các bạn có nhu cầu vui lòng gọi điện cho một trong số các CTV của chương trình để được tư vấn và giao vé MIỄN PHÍ NỘI THÀNH. Hoặc các bạn có thể đặt vé trực tuyến ngay tại đây: (Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 15-30 phút)83f6e0f87b08bef5a209eaf98f037146 51896717.danhsachctv Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

dang ky Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

Những ai có nhu cầu đăng ký làm cộng tác viên/đại lý bán vé vui lòng liên hệ trực tiếp BTC (Lê Trung – 0972.13.12.87)

III. CAM KẾT VÀ QUY ĐỊNH:

• Loại xe: Xe du lịch 45 chỗ – Huyndai Space, Universe đời mới. Máy lạnh, ti vi đầy đủ. Ghế to, thành cao có chế độ bật ngửa 65 độ tương đương giường nằm.
• Điều kiện đón: Nếu trường nào đủ 44 khách thì xe sẽ vào đón tại cổng trường, nếu trường hợp trường không đủ 01 xe thì phải ra 1 trong 4 điểm đón quy định của BTC ( BTC sẽ thông báo qua điện thoại cụ thể điểm đón chính xác trước 01 ngày).
• Xe chạy và trả khách dọc tuyến quốc lộ 1A hoặc đường mòn tùy theo tuyến,( không chạy vào các tuyến huyện không nằm trên trục đường quốc lộ 1A) .
• Xe không bắt khách dọc đường, mỗi người ngồi một ghế (44 khách/1 xe).
• Xe xuất phát đúng giờ, đúng địa điểm
• Không nhận xe máy, hàng hóa cồng kềnh.
• Điều kiện đổi vé: Phải đổi trước ngày xuất phát 05 ngày.
• Hủy vé: Trước ngày xuất phát 05 ngày phạt 20%. Trước ngày xuất phát 3-5 ngày hủy vé phạt 50%. Trước ngày xuất phát 2 ngày không được phép hủy vé.

c614c5d626597b31089df143fbc2d9f4 51896938.xetet04 Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 20143f4113f13cf731b61360d046b3be89fe 51896940.xetet05 Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 20143951e4c9373a3512e3ae715fa165bccc 51896943.xetet06 Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014de5d9e6aa268962c366a94e853837229 51896946.xetet07 Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014ef381531e1ff1f83ead7bbc1cd34f0a6 51896948.xetet08 Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 20149fa46c734f2e0bb1a142c2f6454e083e 51896950.xetet09 Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

Với kinh nghiệm tổ chức thành công 82 xe dịp tết Tân Mão 2011, 60 xe dịp tết Nhâm Thìn, 53 xe dịp tết Quý Tỵ trên 40 trường ĐH,CĐ tại Hà Nội,  BTC chúng tôi cam kết với khách hàng chương trình xe dịp tết Giáp Ngọ 2014 sẽ lấy uy tín làm đầu, thực hiện đúng với những cam kết đã đặt ra nhằm phục vụ sinh viên về quê đón tết an toàn và hiệu quả nhất.
Mọi thắc mắc, kiến nghị, đóng góp xin liên hệ hotline:
(Mr.Trung): 0972.13.12.87

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BTC

LÊ TRUNG

Đôi nét về người sáng lập:

Le Trung Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014

Mr. Lê Trung 

Lê Trung hiện tại lại CEO của Lamdongphuc.net – LDP Uniform. Anh đã có khá nhiều năm hoạt động trong cộng đồng đồng hương Hà Tĩnh và Nghệ An, đã từng là Admin của diễn đàn Hà Tĩnh Online – http://hatinhonline.com . Anh cũng là người sáng lập nên Đội tình nguyện HTO – nay đổi thành Đội tình nguyện đồng hương Hà Tĩnhđang hoạt động với số lượng thành viên từ 100-200 thành viên.

Chương trình xe tết phục vụ sinh viên Miền Trung tại Hà Nội được anh tổ chức lần đầu vào dịp tết Tân Mão năm 2011 với cương vị là Trưởng Ban Tổ Chức, năm này chương trình đã kết nối được hơn 20 diễn đàn đồng hương và các tổ chức đồng hương ở các trường đại học đồng tổ chức, mặc dù là năm đầu tiên làm nhưng chương trình đã rất thành công với số lượng xe lên đến 82 xe và đã phục vụ được hơn 3000 sinh viên về quê ăn tết an toàn vui vẻ.
Những chương trình năm Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013 anh tiếp tục đứng ra tổ chức dưới sự bảo trợ của diễn đàn Hà Tĩnh Online và đạt được những kết quả rất tốt. Là đơn vị tổ chức chuyên nghiệp và uy tín nhất, được rất nhiều sinh viên, người đi làm và những tờ báo điện tử đánh giá cao.
Năm Nhâm Ngọ 2014 anh tiếp tục cùng diễn đàn Hà Tĩnh Online đứng ra tổ chức chương trình xe tết để phục vụ sinh viên và người đi làm quê Nghệ An – Hà Tĩnh. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục thành công và phục vụ được nhiều đồng bào xa quê nhất.
Các địa chỉ link xác nhận thông tin và hình ảnh các hoạt động những năm trước:
Một số hình ảnh về công tác tổ chức và quá trình triển khai: http://xetet.vn/xe-tet-cac-nam/
trien khai Chương trình xe tết phục vụ đồng hương miền trung năm Giáp Ngọ 2014
Tắt Quảng Cáo [X]